HẠT MÀU TRẮNG WT14A

WT14A là chất làm trắng hiệu suất cao với một số pha trộn của canxi cacbonat. Nó có chất lượng cao, một sản phẩm phân tán tốt được phát triển đặc biệt cho thiết bị chế biến ngày nay. Đó là lý tưởng để bổ sung trực tiếp cho phim thổi và thổi bao gồm phim nhiều lớp, phim / băng / tấm đùn, phun và đúc thổi.