Hạt Màu Trắng WT141V

WT141v là một tỷ lệ dòng chảy cao tỷ lệ trắng masterbatch được thiết kế đặc biệt cho PP ứng dụng phun trào. Nó cũng thích hợp cho việc ứng dụng LDPE.