Hạt màu trắng WMB 617

WMB 617 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nhựa polyethylene và nhựa polypropylene. Nó đảm bảo
sản xuất chất lượng cao, phim bóng cao với bề mặt tuyệt vời để in. Nó cũng là một phí bảo hiểm lớp sắc tố cho các ứng dụng ép phun, phun và thổi khuôn. Sản phẩm này là thích hợp để sử dụng trong một loạt các chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm.