hotline
0272.3768768
GỬI THÔNG TIN
LIÊN HỆ

Hạt màu trắng WMB 612

WMB 612 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nhựa polyethylene và nhựa polypropylene. Nó đảm bảo sản xuất chất lượng cao, phim bóng cao với bề mặt tuyệt vời để in. Nó cũng là một phí bảo hiểm lớp sắc tố cho các ứng dụng ép phun, phun và thổi khuôn. Sản phẩm này là thích hợp để sử dụng trong một loạt các chất dẻo tiếp xúc với thực phẩm.

PHYSICAL PROPERTIES

Appearance  White Pellet Appearance  Testing Method
Carrier resin PP -
Melt Index (190oC, 2.16kg; g/10min)  20  ASTM D – 1238 
Density (g/cm3)  1.71  ASTM D – 1238
Moisture level (ppm)  < 1500  ASTM D – 2216
TiO2 level (%)   70  ASTM D – 257
Others (%)  5 ASTM D – 257

APPLICATION

 The amount of masterbatch depends on the performance requirements of the final application.

Typical addition rates:
1. Moulding 1% to 4%
2. film 2% to 6%
 

PACKAGE:

WMB 617 is packed in 25kgs paper PP woven bag